F.A.Q.

Lista najczęściej zadawanych pytań oraz kompletne odpowiedzi na nie powinna stanowić doskonałe źródło informacji niezbędnych do rozwiania Państwa wątpliwości. W razie pytań na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi zapraszamy do działu kontakt, gidze będzie można zadań nam pytanie w formularzu kontaktowym.

Co to jest za dział?

To jest dział o polskiej nazwie "Najczęściej zadawane pytania" i należy to rozumieć jako pytania zadawane przez Twoich klientów. To tutaj możesz umieścić najważniejsze informacje o Twojej usłudze i produktach. 


Napisz kilka najważniejszych punktów i rozwinięcie do nich tak aby czytelnik odwiedzający Twoją stronę dokładnie wiedział czym się zajmujesz i kim jesteś.

Co tutaj można umieścić?

Oprócz najważniejszych i oczywistych pytań oraz odpowiedzi na nich można tutaj umieścić wszystkie inforamcje i materiały, które można zorganizować własnie w formie krótkich nagłówków i rozwinięcia do nich.

Oto przykłądy treści jakie można wstawić w takim dziale jak ten:

  • pytania o usługę lub produkt,
  • wybiórcze i najważniejsze fragmenty regulaminu,
  • linki do Twojej strony,
  • instrukcje dla klientów i użytkoników twojej strony,
  • listę twoich produktów i usług,
  • informacje o dostawach i gwarancji,
  • menu restauracji